Informacja o ochronie danych osobowych.

BEMARC-Technika Biurowa Beata Pietraszek (w dalszej części „BEMARC” lub „My”)z siedzibą w 45-334 Opole ul. Sosnkowskiego 6 paw. 23, jako administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa Dane Osobowe uzyskane podczas nawiązywania z Państwem współpracy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby.
Gromadzimy Państwa Dane Osobowe w następujących celach:
 1. Świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym usług reprograficznych oraz obsługi serwisowej urządzeń techniki biurowej takich jak: kserokopiarki, drukarki, faksy, niszczarki, skanery, plotery, biurowe urządzenia wielofunkcyjne, oraz innych nie wymienionych tu urządzeń biurowych i reprograficznych, wysyłki zamówionych towarów, obsługi reklamacji i realizacji płatności.
 2. Realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych dla celów archiwizacyjnych.
 3. Ochrony naszych praw - zgodnie z przepisami, w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.
 4. Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą lub na Państwa życzenie.
Państwa Dane Osobowe nie będą podlegały profilowaniu. BEMARC może przekazywać Dane Osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
 1. Podmiotom świadczącym na rzecz BEMARC umowy, takie jak: usługi księgowe, usługi prawne, dochodzenie należności, usługi kadrowo-płacowe.
 2. Operatorom pocztowym i kurierom.
 3. Bankom w zakresie realizacji płatności.
 4. Dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
BEMARC zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane Osobowe. Dane Osobowe będą przechowywane przez BEMARC i/lub w/w osoby trzecie wyłącznie przez czas niezbędny do: osiągnięcia celów dla których dane te są gromadzone oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i naszych.
Przysługujące Państwu prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto, macie Państwo prawo do:
 1. Żądania dostępu do Danych Osobowych - osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od BEMARC potwierdzenia czy przetwarzane są Dane Osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. BEMARC dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Sprostowania Danych Osobowych - mają Państwo prawo do sprostowania Danych Osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. Usunięcia Danych Osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") - mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych Osobowych, a BEMARC ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane Osobowe.
 4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych - w takim przypadku, BEMARC wskaże na Państwa żądanie takie Dane Osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.
 5. Przenoszenia Danych Osobowych - pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego swoje Dane Osobowe przetwarzane przez BEMARC oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane Osobowe innemu podmiotowi.
 6. Sprzeciwu - w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych Osobowych, a na BEMARC może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych Osobowych.
 7. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych Osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt pisemny pod w.w adresem naszej siedziby pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail bemarc@bemarc.com.pl. Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem Danych Osobowych); w przypadku takim będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Bogata oferta kserokopiarek

Elastyczne rozwiązania

Doświadczony serwis

Profesjonalne Copy Centra

O NAS

30 lat tradycji...


Historia naszej firmy sięga roku 1986 kiedy to staliśmy się posiadaczami kopiarki Canon NP-305. Doceniwszy jakość produktu japońskiego producenta, związaliśmy się z tą marką, będąc równocześnie użytkownikiem, sprzedawcą oraz serwisem urządzeń kopiujących firmy Canon.
Dzisiaj jesteśmy wiodącym dostawcą produktów i usług związanych z drukiem cyfrowym i przetwarzaniem obrazu. Posiadamy dwa profesjonalne Copy Centra wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt drukująco - kopiujący. Wdrażamy systemy pozwalające na pełne zarządzanie środowiskiem produkcji i obiegu dokumentów w nowoczesnym biurze. Nasza oferta skierowana jest do środowisk biurowych, produkcyjnych, biznesowych, szkół oraz innych jednostek administracyjnych.

SPRZEDAŻ

Polecamy Państwu najnowocześniejsze rozwiązania przepływu dokumentów: drukowania, kopiowania, faksowania oraz skanowania. Oferujemy całkowite systemy do zarządzania dokumentami w biurze - urządzenia cyfrowe, czarno-białe i kolorowe. Trzydziestoletnie doświadczenie w branży oraz znajomość najnowszych technologii i rozwiązań stosowanych na świecie, umożliwia doradztwo na profesjonalnym poziomie, zarówno w doborze urządzeń, jak i przy precyzowaniu potrzeb.Szeroką ofertę handlową zawierającą sprzęt nowy oraz poleasingowy kierujemy zarówno do Klientów indywidualnych, firm jak i dużych Klientów instytucjonalnych, do każdego, komu zależy na podniesieniu efektywności pracy, zaoszczędzeniu czasu oraz obniżeniu kosztów.Oferujemy także gwarancyjną i pogwarancyjną obsługę serwisową. Nasz doświadczony serwis oraz świetnie zaopatrzony magazyn części gwarantuje szybkie usunięcie każdej usterki. Zapewniamy również stałą dostępność materiałów eksploatacyjnych.


Aktualnie dostępne urządzenia odnawiane


Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris

USŁUGI

Dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy na przestrzeni minionych lat jesteśmy wiodącą firmą na rynku usług kserograficznych. Posiadamy potencjał oparty na najlepszych urządzeniach, umożliwiający realizację większości zadań reprograficznych. Możemy pochwalić się wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, która jest w stanie sprostać najwyższym wymaganiom naszych Klientów. Jesteśmy wszechstronnie przygotowani do obsługi wszelkich przedsięwzięć projektowo-inwestycyjnych w zakresie reprografii. Naszymi partnerami jest kilkaset firm, z którymi w ramach wieloletniej współpracy dopracowaliśmy się wielu standardów usługowych.

Wydruki

Kserokopia czarno-biała i kolorowa

Skanowanie wielkoformatowe

Skanowanie wielkoformatowe

Wydruki

Kserokopia wielkoformatowa

Wydruki wielkoformatowe

Wydruki wielkoformatowe

Copy center
Bindowanie

Bindowanie

Skanowanie

Skanowanie

Oprawy prac dyplomowych

Oprawy prac dyplomowych

Laminowanie

Laminowanie

Tickets
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris

KONTAKT

Opole, Sosnkowskiego 6/23
Pawilon"SKAUT", Osiedle ZWM
Telefon: 77 4580789, 77 4580765
E-mail: bemarc@bemarc.com.pl
Czynne: poniedziałek-piątek 9.00-17.00,
soboty 10.00-14.00.

Serwis, Opole, Chabrów 60
Telefon: 77 4550543, 602350600
E-mail: bemarc@bemarc.com.pl
Czynne: poniedziałek-piątek 9.00-17.00,
soboty nieczynne.